Σύνθεση με τριαντάφυλλα σε κεραμικό ποτ
Σύνθεση με τριαντάφυλλα σε κεραμικό ποτ
Σύνθεση με τριαντάφυλλα σε κεραμικό ποτ

Σύνθεση με τριαντάφυλλα σε κεραμικό ποτ

25

Κανονικό
Μεγάλο
Ιδιαίτερο
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Στα προϊόντα ενδέχεται να υπάρξει τροποποίηση λόγω και εποχικότητας και διαθεσιμότητας σε άνθη, φυτά και κασπώ.