Τριανταφυλλιά

Η ανθοφορία τους είναι πλούσια και συνεχής από τον Μάιο μέχρι το Νοέμβριο. Είναι φυτό ανθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες, αναπτύσσεται καλά σε ηλιαζόμενες θέσεις και εδάφη γόνιμα, πλούσια σε οργανική ουσία και με καλή στράγγιση. Το κλάδεμα της τριανταφυλλιάς αποτελεί την πιο σημαντική διεργασία καθώς εξασφαλίζει πλούσια ανθοφορία, νεανικότητα και έλεγχο του σχήματος. Εφαρμόζεται κάθε χρόνο από τον Ιανουάριο ως τον Φεβρουάριο, πριν την έναρξη της νέας βλάστησης.