Ζάμια

H ζάμια είναι ένα φυτό αντοχής που δεν χρειάζεται πολύ περιποίηση. Προτιμά χώμα υγρό αλλά καλά στραγγιζόμενο. Αντέχει την απευθείας έκθεση στον ήλιο αλλά όχι τα έντονα σκιώδη μέρη.Καλό πότισμα μία φορά την εβδομάδα και λίπασμα που ευνοεί την βλάστηση.